KONDITIONS-
UNDERSÖKNING

Vi kartläggar genom konditionsundersökning och olika mätningar eventuella åtgärdsbehov.

VENTILATION

Vi utför ventilationsundersökningar med OVK-certifikat för alla utrymmen.

BOSTADSAFFÄRER

Vi utför konditionsgranskningar i samband med bostadsaffärer samt står till tjänst vid tvister.

ÖVERVAKNING

Vi övervakar vid behov fukthanteringsprocessen under hela entreprenadtiden.