VÅRA TJÄNSTER

Från oss får du branschens toppexpertis

Varför är det viktigt att uppmärksamma inomhusklimat?

Dålig inomhusluft kan ge upphov till ökad sjukfrånvaro, förvärra förkylningssymtom och i värsta fall även astmasymtom.  Även minnes- och koncentrationssvårigheters förvärrande kan kopplas till dålig inomhusmiljö. Inomhusmiljöproblem har lyckligtvis uppmärksammats mer de senaste åren.

KONDITIONS-
UNDERSÖKNING

 • Konditionsundersökningar i alla olika omfattningar (enskilda konstruktioner till heltäckande undersökningar och kartläggningar)
 • Fuktmätningar
 • Värmefotografering (bland annat avsaknad av värmeisolering, rör- och värmeläckage, fuktproblem)
 • Asbest- och kartläggning av andra skadliga ämnen
 • Annan provtagning av typ enligt behov

Konditionsundersökning

I kondtionsundersökningen samlar man ihop all relevant information så att eventuella skador och deras omfattning kartläggs. I rapporten sammanställs även åtgärds- och reparationsförslag och -rekommendationer för att förbättra konstruktionens egenskaper och förhindra att nya skador uppstår.

Läs mer

Varför?

Fuktproblematik i byggnader och konstruktioner orsakar i längden problem med byggnaders säkerhet och användarnas hälsa. En omfattande och väldokumenterad undersökning ger bättre förutsättningar för kartläggning av problemomfattning och planering av reparationer och saneringar innan man påbörjar saneringsarbeten.

Ventilation

Byggnaders obligatoriska ventilationskontroll (OVK) görs med 3 – 6 års mellanrum beroende på byggnad och ventilationssystem, innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk bör även då OVK utföras. Av den som utför OVK krävs certifikat med K-behörighet som Werpros Michael Nyby innehar.

Läs mer

Varför?

En av de vanligaste orsakerna till dålig inomhusmiljö är bristfällig eller felaktig ventilation. Ventilationssystemet är en viktig del av en fungerande byggnad och hälsosam inomhusmiljö.

VENTILATION

 • Ventilationsundersökning av alla typer av utrymmen (bland annat; höghus, kontor, affärslokaler, egnahems- och radhus, daghem, skolor, simhallar, idrottshallar, flygfält)
 • OVK-certifikat (Obligatorisk ventilationskontroll)

BOSTADSAFFÄRER

 • Konditionsgranskning och fuktkartläggning
 • Undersökningar i samband med tvister
 • Energideklarationer (via samarbetspartner)

Bostadsaffärer

Konditionsgranskningens syfte är att så noggrant som möjligt sammanställa information om byggnadens nuvarande kondition och eventuella risker. Konditionsgranskning utförs som en okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar vid riskplatser.  I samband med konditionsgranskning samlas även in information om byggnadens historia genom intervju av användare och ägare i mån om möjlighet.

Läs mer

Varför?

Kvalitativ och yrkeskunnigt utförd konditionsgranskning är till fördel för både säljare och köpare. Genom att låta utföra en konditionsgranskning minskar man risken för framtida problem och tvister.

Övervakning

Vi är specialiserade inom till fuktteknik och ventilation hörande saker från planering till kvalitetssäkring. Vi övervakar fukthantering vid behov under hela byggnadstiden, vid behov hjälper vi även till att hitta lämplig entreprenör för projektet och även sköta upphandlingen.

Läs mer

Varför?

Fukttekniska konstruktionstyper är starkt kopplade till byggnadens livscykel och säkerhet. Vi försäkrar att nybyggnationen eller saneringsprojektet ej misslyckas på dessa delområden.   

ÖVERVAKNING

 • Utförandets kvalitetssäkring och övervakning
 • Saneringsarbetens upphandlingar
 • Fuktkoordinering

VÅRA TJÄNSTER

Från oss får du branschens toppexpertis

KONDITIONS-
UNDERSÖKNING

 • Konditionsundersökningar i alla olika omfattningar (enskilda konstruktioner till heltäckande undersökningar och kartläggningar)
 • Fuktmätningar
 • Värmefotografering (bland annat avsaknad av värmeisolering, rör- och värmeläckage, fuktproblem)
 • Asbest- och kartläggning av andra skadliga ämnen
 • Annan provtagning av typ enligt behov

Konditionsundersökning

I kondtionsundersökningen samlar man ihop all relevant information så att eventuella skador och deras omfattning kartläggs. I rapporten sammanställs även åtgärds- och reparationsförslag och -rekommendationer för att förbättra konstruktionens egenskaper och förhindra att nya skador uppstår.

Klicka här!

Varför?

Fuktproblematik i byggnader och konstruktioner orsakar i längden problem med byggnaders säkerhet och användarnas hälsa. En omfattande och väldokumenterad undersökning ger bättre förutsättningar för kartläggning av problemomfattning och planering av reparationer och saneringar innan man påbörjar saneringsarbeten.

VENTILATION

 • Ventilationsundersökning av alla typer av utrymmen (bland annat; höghus, kontor, affärslokaler, egnahems- och radhus, daghem, skolor, simhallar, idrottshallar, flygfält)
 • OVK-certifikat (Obligatorisk ventilationskontroll)

Ventilation

Byggnaders obligatoriska ventilationskontroll (OVK) görs med 3 – 6 års mellanrum beroende på byggnad och ventilationssystem, innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk bör även då OVK utföras. Av den som utför OVK krävs certifikat med K-behörighet som Werpros Michael Nyby innehar.

Klicka här!

Varför?

En av de vanligaste orsakerna till dålig inomhusmiljö är bristfällig eller felaktig ventilation. Ventilationssystemet är en viktig del av en fungerande byggnad och hälsosam inomhusmiljö.

BOSTADSAFFÄRER

 • Konditionsgranskning och fuktkartläggning
 • Undersökningar i samband med tvister
 • Energideklarationer (via samarbetspartner)

Bostadsaffärer

Konditionsgranskningens syfte är att så noggrant som möjligt sammanställa information om byggnadens nuvarande kondition och eventuella risker. Konditionsgranskning utförs som en okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar vid riskplatser.  I samband med konditionsgranskning samlas även in information om byggnadens historia genom intervju av användare och ägare i mån om möjlighet.

Klicka här!

Varför?

Kvalitativ och yrkeskunnigt utförd konditionsgranskning är till fördel för både säljare och köpare. Genom att låta utföra en konditionsgranskning minskar man risken för framtida problem och tvister.

ÖVERVAKNING

 • Utförandets kvalitetssäkring och övervakning
 • Saneringsarbetens upphandlingar
 • Fuktkoordinering

Övervakning

Vi är specialiserade inom till fuktteknik och ventilation hörande saker från planering till kvalitetssäkring. Vi övervakar fukthantering vid behov under hela byggnadstiden, vid behov hjälper vi även till att hitta lämplig entreprenör för projektet och även sköta upphandlingen.

Klicka här!

Varför?

Fukttekniska konstruktionstyper är starkt kopplade till byggnadens livscykel och säkerhet. Vi försäkrar att nybyggnationen eller saneringsprojektet ej misslyckas på dessa delområden.