WERPRO

Werpro är din bästa vän när det gäller inomhusklimatfrågor!

Från oss får du experthjälp vad gäller ventilation, konditionsundersökningar, kvalitetsövervakning och vid problem gällande inomhusklimatfrågor planering till uppföljning. Vi står till tjänst bland annat vid nybyggnations- och saneringsprojekt samt exempelvis vid fastighetsaffärers uppdagade tvister. Vi erbjuder opartisk och garanterat sakkunnig service med lång praktisk erfarenhet

PÅLITLIGHET

Pålitlighet är vårt företags värdering nummer 1. Pålitlighet i kundförhållande som inom vårat team är livsviktigt för fungerande samarbete. Detta är hela vår verksamhets grundvärdering som även syns i vårt vardagliga arbete.

YRKESKUNNANDE

För oss är det viktigt att kunna erbjuda tidsenlig toppexpertis. Av denna orsak uppdaterar vi kontinuerligt vår kunskap. Vi har certifikat för OVK-besiktningsutförande i Sverige och på Åland, vi har även gått SBR:s skolning för överlåtelsebesiktning av fast egendom och därigenom erhållit certifikat för denna uppgift via RISE certifieringsorgan.

MÅ BRA PÅ JOBBET

Vi vill erbjuda sakkunnig, energifylld och säker service till våra kunder. Därför lägger vi stor vikt på att våra anställda mår bra och tycker det är roligt att komma på jobbet. Trivseln som vi strävar till för våra anställda återspeglas i det vardagliga arbetet tillsammans med kunder.

HUR STARTADE WERPRO?

Werpros historia börjar år 2015, då Michael Nyby tillsammans med två kollegor startade ett företag. Michael var huvudansvarig inom Investigo Oy Ab för ventilationsundersökningar. Företagets verksamhet växte snabbt och snart grundades även dotterbolaget Investigo Åland Ab.

Sommaren 2019 togs beslutet att Michael överlåter sina aktier inom Investigo Oy Ab men övertog istället samtliga aktier i Investigo Åland Ab-dotterbolaget. Michael tog från Investigo Oy Ab med sig sin kunskap om ventilation och övergick till att på heltid sköta dotterbolagets verksamhet. Däri uppstod dock tankar och funderingar: hur skall två företag med nästan samma namn kunna fungera utan att det eventuellt uppstår förvirring?

Michael bestämde att sälja halva delen aktier i Investigo Åland Ab till den långvarigt anställde Oscar Buss, som beslöts bli ny VD. Samtidigt beslöt man inom bolaget att ändra företagets namn. Som nytt firmanamn valdes ”Werpro” som härstammar från orden ”We are pro”. Namnet återspeglar våra värderingar, arbetssätt och vision. Vi kommer även i fortsättningen erbjuda pålitlig och yrkeskunnig service med toppexpertis!